Avatar

I Wayan Suardana, SH. MH.

Dekan

Avatar

Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, SH.MH

Wakil Dekan

Avatar

I Kadek Adi Surya, SH.MH

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Avatar

Putu Eka Pitriyantini, SH.MH

Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum